Kenniscentrum borstvoeding

Een houvast bij borstvoeding voor moeders en professionelen

De begeleiding van borstvoeding is een multidisciplinair gebeuren. Hierbij kunnen de verschillende schakels - als ze goed op elkaar afgestemd zijn - een meerwaarde bieden op vlak van borstvoedingsbegeleiding, en dit al van voor de zwangerschap tot zolang de baby gevoed wordt. Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende zorgverstrekkers die borstvoeding begeleiden.

 

De vroedvrouw

Eén van de belangrijkste taken van de vroedvrouw is het deskundig begeleiden en informeren van koppels. Dit kan zowel vóór, tijdens als na de bevalling gebeuren ongeacht waar de vroedvrouw werkt. De expertise van de vroedvrouw inzake borstvoeding is een belangrijke schakel bij de begeleiding van borstvoeding, zowel tijdens de zwangerschap als de eerste dagen na de bevalling en later. Er kan beroep gedaan worden op een vroedvrouw in het ziekenhuis en thuis.

 

De lactatiekundige

Een lactatiekundige is een professionele hulpverlener die gespecialiseerd is in borstvoeding/ lactatiemanagement. Zij kan tewerk gesteld zijn in verschillende werkomgevingen zoals ziekenhuizen, individuele of groepspraktijken, geboortehuizen, Expertisecentra Kraamzorg, Kind en Gezin, ...
Een lactatiekundige begeleidt toekomstige en nieuwe moeders bij het geven van borstvoeding. Wanneer ondanks hulp en advies van andere hulpverleners problemen ontstaan bij je borstvoeding kan je terecht bij een lactatiekundige met haar specialistische kennis. Lactatiekundigen zijn speciaal opgeleid om borstvoedingssituaties te beoordelen en kunnen advies geven en begeleiden bij probleemsituatie hieromtrent.

Lactatiekundigen IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) zijn geslaagd voor een internationaal examen. Om deze titel te behouden moeten ze elke vijf jaar aantonen dat ze genoeg bijscholingen hebben gevolgd om up to date te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en moeten ze elke tien jaar opnieuw slagen voor het examen. Zo beantwoorden zij aan een internationale kwaliteitsstandaard voor lactatiekundigen.

 

Borstvoedingsverenigingen

Borstvoedingsorganisaties zijn organisaties die werken met vrijwilligers die specifiek opgeleid zijn voor borstvoedingsbegeleiding.

Je kan bij borstvoedingsverenigingen terecht voor:

Telefonische hulpverlening, als je nood hebt aan een luisteren oor, als je specifieke vragen hebt rond een probleem bij borstvoeding of als je wat bevestiging kan gebruiken.

Borstvoedingsbijeenkomsten met andere moeders. Op deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven rond borstvoeding, worden ervaringen uitgewisseld met andere (toekomstige) voedende moeders en worden borstvoedingsuitdagingen besproken.

Materiaal: Verkoop van folders, boeken, allerlei hulpmiddelen,...

Website: Deze verenigingen hebben vaak een goed uitgebouwde website met een schat aan informatie rond borstvoeding.

Kijk bij onze links voor meer informatie over de verschillende borstvoedingsverenigingen.

 

De kraamverzorgende

Kraamverzorgenden kunnen helpen bij de verzorging van moeder en baby. Dit kan door te helpen in het huishouden, te zorgen voor opvang van andere kinderen en door het geven praktische informatie. Zij zorgen voor rust van de kraamvrouw en vooral voor een onvergetelijke kraamtijd.
Kraamverzorgenden zijn opgeleid om samen met de vroedvrouw of de arts de borstvoeding mee te ondersteunen en te begeleiden. Kraamzorg kan aangevraagd worden bij diensten voor gezinszorg die kraamzorg bieden.

Er zijn reeds enkele kraamzorgorganisaties die het certificaat 'Borstvoedingsvriendelijke Organisatie behaalden'!

Meer informatie over diensten voor gezinshulp die kraamzorg bieden in Vlaams Brabant vind je op de pagina Kraamzorg (link). Voor kraamzorg in andere provincies kan je terecht bij de Expertisecentra Kraamzorg in elke provincie. (link naar Expertisecentra Kraamzorg)

 

Kind en Gezin

Kind en Gezin begeleidt kersverse ouders bij hun eerste stappen in het ouderschap. Zij staan de ouders gratis bij met raad en daad en zijn een steun voor advies en hulp. Begeleiding en informatie rond het geven van borstvoeding hoort hier vanzelfsprekend bij.

Hiervoor kan je bij Kind en Gezin terecht voor:

Gezinsbezoek

Kort na het ontslag uit de kraamkliniek komt een regioverpleegkundige van Kind en Gezin bij elk gezin thuis. Tijdens zo'n bezoek is er ruimte voor allerlei vragen i.v.m. borstvoeding. De regioverpleegkundige werkt vooral vanuit een preventieve aanpak gericht op het kind en zijn gezin.

Consultatiebureau

Op 337 plaatsen in Vlaanderen kunnen gezinnen met jonge kinderen terecht bij een team van deskundigen voor een sociaalverpleegkundig en medisch consult. De verpleegkundige en de arts onderzoeken en vaccineren de kinderen gratis en geven praktische adviezen. Ook hier kan extra borstvoedingsbegeleiding aan bod komen.

 

De huisarts

De eigen huisarts kent het gezin meestal erg goed, waardoor er reeds een vertrouwensband bestaat. Je huisarts kan indien zij/hij bijgeschoold is in borstvoeding dan ook de aangewezen persoon zijn om moeders te helpen bij borstvoedingsproblemen.

 

De pediater en de gynaecoloog

Pediaters en gynaecologen kunnen ouders adviseren i.v.m. borstvoeding en kunnen medische problemen wat betreft borstvoeding mee opvolgen en behandelen.