Kenniscentrum borstvoeding

Een houvast bij borstvoeding voor moeders en professionelen

Borstvoeding, natuurlijk eenvoudig

Dit boek is de vertaling van de Amerikaanse bestseller 'Breastfeeding made simple'. Het gaat uit van de basisbehoeften van een baby, waarbij borstvoeding de meest natuurlijke voeding is. Het boek is opgebouwd rond zeven voor de hand liggende principes, de natuurwetten van borstvoeding genoemd. Ben je zelf zwanger, kersverse mama of papa? Een inzicht in deze natuurwetten zal je helpen om een gezonde en onbezorgde start te nemen. Ben je zorgverlener? De heldere beschrijving van de fysiologie van borstvoeding en de adviezen bij voorkomen en verhelpen van problemen, zullen je helpen om ouders beter te begeleiden bij hun keuze. Borstvoeding lijkt soms een hele uitdaging. Dit boek helpt borstvoeding eenvoudiger maken. Borstvoeding, natuurlijk eenvoudig ! Een must op het nachtkastje van elke moeder en zorgverlener.