Kenniscentrum borstvoeding

Een houvast bij borstvoeding voor moeders en professionelen

Waarom kiezen voor het certificaat 'Borstvoedingsvriendelijke Organisatie'? 

Borstvoeding is de optimale voeding voor kinderen en een ideale start voor het bevorderen van een gezonde voeding en een goede gezondheid op korte en lange termijn. De meeste Vlaamse vrouwen stoppen vrij snel met borstvoeding en zeker wanneer ze terug het werk hervatten. De ondersteuning tijdens de kraamperiode thuis en erna is dus van cruciaal belang om borstvoeding te bevorderen, en om mee te werken aan de doelstellingen van de WHO. Borstvoeding zou minstens tot de leeftijd van 6 maanden de gewone gang van zaken moeten zijn. Dit wordt aanbevolen door de  Wereldgezondheidsorganisatie en gepromoot door Kind en Gezin.  

Naast het certificaat ‘Babyvriendelijk ziekenhuis’, is er het certificaat voor de maatschappelijke gezondheidszorg. Zeg maar, voor alle vormen van zorgverstrekking in de thuiszorg en de eerste lijn, die volgen op de periode in de kraamkliniek.

Als je organisatie kiest voor een actief borstvoedingsbeleid, kiest ze onvoorwaardelijk voor een betere service aan de cliënten, voor kwaliteitsvolle zorg, maar ook voor een vrouw- en gezinsvriendelijk bedrijf. M.a.w. een positieve actie voor zowel cliënten, werknemers als werkgevers.

Organisaties in Vlaanderen die goede zorg leveren op vlak van borstvoeding kunnen bekroond worden met het certificaat ‘Borstvoedingsvriendelijke Organisatie’ door de implementatie van het ‘Zeven Punten Plan ter Bescherming, Promotie en Ondersteuning van Borstvoeding in de Maatschappelijke Gezondheidszorg’.

 

Vier eenvoudige stappen naar een borstvoedingsvriendelijke organisatie.

Stap 1:  Verzamel feiten en richt een werkgroep op
Bij de start is het goed om te weten hoe het gesteld is met de borstvoedingscijfers bij je cliënten of patiënten en ook wat de kennis is van de medewerkers die instaan voor de borstvoedingsbegeleiding van de moeders die op je dienstverlening beroep doen.
Zorg voor een werkgroep waar de verschillende schakels voldoende vertegenwoordigd zijn, zodat dynamiek en engagement gedragen worden door alle medewerkers.

Stap 2:  Stel een actieplan op 
Verwoord de visie en doelstellingen in een borstvoedingsbeleid, pas het toe in heel je organisatie, en koppel er een opleidingsplan aan voor de medewerkers. De leidraad hiervoor is een Zeven Punten Plan dat ook in andere landen gehanteerd wordt.

Stap 3:  Evalueer zelf uw borstvoedingsbeleid
Neem de tijd die nodig is (1 tot 2 jaar) om een goed borstvoedingsbeleid op punt te stellen en meet de evolutie en vooruitgang in je organisatie. Bepaal zelf wanneer je klaar bent voor de certificeringsronde.

Stap 4: Vraag het certificaat aan
Externe onafhankelijke evaluatoren komen langs en kijken of je aan de internationale criteria beantwoordt.

 

De internationale erkenning

certificaat

Bij een gunstige evaluatie ontvang je van het Expertisecentrum De Bakermat het certificaat ‘Borstvoedingsvriendelijke Organisatie’ , dat erkend is door UNICEF en Kind en Gezin. 
Het is geldig voor 4 jaar.

Je kan tijdens het hele proces beroep doen op concrete ondersteuning van De Bakermat.

vroedvrouwen