Kenniscentrum borstvoeding

Een houvast bij borstvoeding voor moeders en professionelen

Wat is het Zeven Punten Plan?

Het ‘Zeven Punten Plan ter Bescherming, Promotie en Ondersteuning van Borstvoeding in de Maatschappelijke Gezondheidszorg’ is een instrument om borstvoeding te bevorderen en te ondersteunen gedurende de eerste levensmaanden van het kind en daarna. Het zet namelijk een standaard uit waaraan organisaties zullen beantwoorden als ze een niveau bereiken van goede praktijk, gelijkaardig aan de Babyvriendelijke Ziekenhuizen. Door middel van vooropgestelde criteria en een evaluatieproces kunnen organisaties gecertificeerd worden als ‘Borstvoedingsvriendelijke Organisatie’.

De Zeven Punten

bvvo

1. Er is een borstvoedingsbeleid op papier dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle medewerkers.

2. Alle betrokken medewerkers leren de vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dat beleid.

3. Alle zwangere cliënten/patiënten worden ingelicht over het belang en de praktijk van borstvoeding geven.

4. Vrouwen die borstvoeding geven, worden daarin gestimuleerd en ondersteund.

5. Aan vrouwen die borstvoeding geven, wordt uitgelegd dat het kind tot de leeftijd van ongeveer zes maanden over het algemeen geen andere voeding nodig heeft dan moedermelk en dat de borstvoeding gecombineerd met andere voedingsmiddelen, daarna kan doorgaan zolang moeder en kind dat wensen.

6. Er wordt voorlichting gegeven over de mogelijkheden van het combineren van borstvoeding met werk (of studie) buitenshuis.

7. Er worden contacten onderhouden met andere organisaties en zorgverleners en de ouders worden verwezen naar borstvoedingsorganisaties.

 

Waarom een Zeven Punten Plan?

Organisaties in Vlaanderen die goede zorg leveren op vlak van borstvoeding kunnen bekroond worden met het certificaat ‘Borstvoedingsvriendelijke Organisatie’ door de implementatie van het ‘Zeven Punten Plan ter Bescherming, Promotie en Ondersteuning van Borstvoeding in de Maatschappelijke Gezondheidszorg’. Hiermee dragen zij bij tot gezamenlijke en gecoördineerde acties voor de algemene bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in de samenleving.

Om samen te ijveren voor een borstvoedingsvriendelijke samenleving is continuïteit in de zorg van cruciaal belang. Bij het ‘Baby Vriendelijk Ziekenhuis Initiatief’ worden de Tien vuistregels gehanteerd bij de start van de borstvoeding. Het Zeven Punten Plan biedt een goede aanvulling voor een optimale ondersteuning van borstvoeding tot lang na de geboorte.

Het certificaat is geldig voor 4 jaar. Na 4 jaar kan er een herevaluatie aangevraagd worden.

 

Wat ligt aan de basis van het Zeven Punten Plan?

Het ‘Zeven Punten Plan ter Bescherming, Promotie en Ondersteuning van Borstvoeding in de Maatschappelijke Gezondheidszorg’ is gegroeid uit een reeks wereldwijde acties en initiatieven tijdens de voorbije decennia.

Het Zeven Punten Plan werd geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het enthousiasme van gezondheidswerkers en moedergroepen om het Babyvriendelijk Ziekenhuisinitiatief uit te breiden naar de maatschappelijke gezondheidszorg. Het Zeven Punten Plan werd ontwikkeld op basis van een uitgebreide bevraging van gezondheidswerkers, zorgverstrekkers, moedergroepen, professionele organisaties en andere geïnteresseerde partijen naar de beste praktijkstandaarden en ondersteunende criteria. Daardoor reflecteren de Zeven Punten de beste praktijk voor de zorg en ondersteuning van borstvoedende moeders en hun baby’s in de maatschappelijke gezondheidszorg. Ze bieden de organisaties in de maatschappelijke gezondheidszorg een kader om richting te geven aan de activiteiten betreffende borstvoeding.

Vzw De Bakermat kreeg de opdracht van Kind en Gezin om dit concept te vertalen naar de Vlaamse situatie en het te implementeren in de Vlaamse organisaties met als doel meer startende moeders en meer moeders die langer borstvoeding geven.