Kenniscentrum borstvoeding

Een houvast bij borstvoeding voor moeders en professionelen

Anatomie en fysiologie van borstvoeding

 • Kan een moeder van wie de borsten niet groeien tijdens de zwangerschap borstvoeding geven?
 • Kan een moeder met kleine borsten borstvoeding geven?
 • Welke tips geef ik een moeder met polymastie (bijkomende borstweefsel, meestal onder de oksel)?
 • Zorgt polythelie (of bijkomende tepels zonder borstweefsel) voor problemen bij de borstvoeding?
 • Kan een moeder met vlakke tepels borstvoeding geven?
 • Kan een moeder met ingetrokken tepels borstvoeding geven?
 • Kan een moeder die eerder een borstvergroting onderging nog borstvoeding geven?
 • Kan een moeder die eerder een borstverkleining onderging nog borstvoeding geven?
 • Kan een moeder bij wie een knobbeltje of cyste in de borst werd verwijderd nog borstvoeding geven?
 • Welke hormonen spelen een rol bij borstvoeding?
 • Hoe verloopt de lactogenese (overgang van zwangerschap naar lactatie)?
 • Wat is het verschil tussen autocriene en endocriene controle van de melkproductie?
 • Wat is de functie van de toeschietreflex?
 • Hoe kan je merken dat de melk toeschiet?
 • Kan de toeschietreflex voor pijn zorgen?
 • Wat te doen wanneer de toeschietreflex uitblijft?
 • Hoe evolueert de samenstelling van de moedermelk doorheen de lactatieperiode?
 • Wat is het verschil tussen voor- en achtermelk?
 • Waarom is moedermelk lichter verteerbaar dan kunstvoeding?
 • Wat is het belang van het hoge cholesterolgehalte van moedermelk?
 • Wat zijn de beschermende eigenschappen van moedermelk?
 • Welke contra-indicaties zijn er voor borstvoeding?

Het belang van borstvoeding

 • Welke aanbevelingen doet de Wereldgezondheidsorganisatie omtrent borstvoeding?
 • Waarom geen andere voeding dan moedermelk introduceren vóór zes maanden?
 • Wat zijn de voordelen van borstvoeding voor de baby?
 • Wat zijn de voordelen van borstvoeding voor de moeder?
 • Wat zijn de verschillen tussen borstvoeding en kunstvoeding?

Te veel of te weinig melk

 • Wat is het belang van voeden op vraag?
 • Hoe herken ik overvloedige melkproductie?
 • Wat te doen bij overvloedige melkproductie?
 • Hoe herken ik een ontoereikende melkproductie?
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van ontoereikende melkproductie?
 • Wat te doen bij ontoereikende melkproductie?
 • Hoe kan ontoereikende melkproductie voorkomen worden?
 • Kan de borstvoeding opnieuw worden opgestart wanneer de moeder reeds gestopt was?
 • Is het mogelijk om borstvoeding te geven bij adoptie en hoe gaat dit in zijn werk?

Bijvoeding

 • Welke nadelen zijn er verbonden aan het geven van bijvoeding?
 • Hoe kunnen de nadelen beperkt worden wanneer bijvoeding geven noodzakelijk is?
 • Hoe kan bijvoeding best gegeven worden?

Baby aan de borst

 • Welke orale reflexen spelen een rol bij het zuigen aan de borst?
 • Hoe verloopt het zuigen aan de borst?
 • Wat te doen bij een te kort tongriempje?
 • Welke verschillende zuigpatronen bestaan er?
 • Op welke manier geeft de baby aan dat hij honger heeft?
 • Hoe wordt de baby best gepositioneerd aan de borst?
 • Welke verschillende voedingshoudingen zijn er mogelijk?
 • Hoe is de baby goed aangelegd?
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken van een zuigstoornis?
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van borstweigering?
 • Wat te doen bij borstweigering?

Tepelproblemen

 • Is tepelpijn bij het opstarten van de borstvoeding normaal?
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van tepelpijn?
 • Hoe kunnen tepelproblemen behandeld worden?
 • Hoe kunnen tepelproblemen voorkomen worden?
 • Kan het gebruik van een tepelhoedje helpen bij tepelproblemen?
 • Wat zijn de mogelijke problemen bij het gebruik van een tepelhoedje?
 • Hoe kan je op een verantwoorde manier een tepelhoedje gebruiken?

Borstvoeding bij aangeboren aandoeningen

 • Is borstvoeding geven mogelijk in geval van een gespleten lip en/of verhemelte?
 • Wat is het belang van borstvoeding bij baby’s met een gespleten lip en/of verhemelte?
 • Wat als er een operatie nodig is voor een gespleten lip en/of verhemelte?
 • Is het mogelijk om borstvoeding te geven aan een baby met neurologische problemen?
 • Wat is het belang van borstvoeding voor een baby met neurologische problemen?
 • Welke problemen kunnen zich voordoen bij borstvoeding aan een hypotone baby?
 • Welke problemen kunnen zich voordoen bij borstvoeding aan een hypertone baby?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor borstvoeding bij een hypotone baby?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor borstvoeding bij een hypertone baby?

Borstvoeding bij prematuriteit

 • Is de nutritionele samenstelling van moedermelk aangepast aan de noden van een premature baby?
 • Wanneer is het nodig om de moedermelk te verrijken?
 • Wat zijn de nadelen van het verrijken van moedermelk?
 • Is de immunologische samenstelling van moedermelk aangepast aan de noden van een premature baby?
 • Wat zijn de psychologische voordelen van borstvoeding bij een premature baby?
 • Wat zijn aandachtspunten bij het opstarten van de borstvoeding bij een premature baby?
 • Wat zijn aandachtspunten bij het onderhouden van de borstvoeding bij een premature baby?
 • Wat zijn aandachtspunten bij het gebruik van afgekolfde moedermelk voor een premature baby?
 • Wanneer is een premature baby klaar om rechtstreeks aan de borst te drinken?
 • Hoe kan men een premature baby helpen om goed aan te happen?

Ijzer- en vitaminesuppletie

 • Is ijzersuppletie nodig bij exclusieve borstvoeding tot de leeftijd van zes maanden?
 • Is een supplement vitamine D nodig bij borstvoeding?
 • Is een supplement vitamine K nodig bij borstvoeding?

Transfer van medicatie in moedermelk

 • Mag de moeder medicatie innemen tijdens de borstvoedingsperiode?
 • Hoe kan men het risico van medicatiegebruik bij borstvoeding evalueren?
 • Hoe kan men de transfer van medicatie in moedermelk beperken?
 • Welke medicatie remt de melkproductie af?
 • Welke medicatie is tegenaangewezen bij borstvoeding?

Voeding van de moeder

 • Wat is de voedingsbehoefte van een voedende moeder?
 • Is de moedermelk van een moeder die geen optimaal dieet heeft kwalitatief nog toereikend?
 • Mag een voedende moeder tijdens de borstvoedingsperiode op dieet gaan?
 • Is de moedermelk van een moeder die vegetarisch eet kwalitatief toereikend?
 • Is de moedermelk van een moeder die veganistisch eet kwalitatief toereikend?
 • Zijn er voedingsmiddelen die een voedende moeder niet mag eten?

Sociale en illegale drugs

 • Wat is effect van nicotine op de borstvoeding?
 • Wat is het effect van nicotine op de gezondheid van de baby?
 • Wat is het effect van alcohol op de borstvoeding?
 • Wat is het effect van alcohol op de gezondheid van de baby?
 • Wat is het effect van cafeïne op de borstvoeding?
 • Wat is het effect van cafeïne op de gezondheid van de baby?
 • Wat is het effect van marihuana/cannabis op de borstvoeding?
 • Wat is het effect van marihuana/cannabis op de gezondheid van de baby?
 • Wat is het effect van heroïne op de borstvoeding?
 • Wat is het effect van heroïne op de gezondheid van de baby?
 • Wat is het effect van methadon op de borstvoeding?
 • Wat is het effect van methadon op de gezondheid van de baby?

Borstvoeding en werken

Afkolven van moedermelk

 • Welke verschillende manieren zijn er om af te kolven?
 • Wat zijn aandachtspunten bij het afkolven?
 • Hoe kan afgekolfde moedermelk het best bewaard worden?
 • Hoe lang kan afgekolfde moedermelk bewaard worden?
 • Hoe kan afgekolfde moedermelk best opgewarmd worden?
 • Hoe kan ingevroren moedermelk het best ontdooid worden?
 • Hoeveel afgekolfde moedermelk heeft een baby nodig?

Borstvoedingsproblemen

 • Wat zijn de kenmerken van een verstopt melkkanaal?
 • Hoe een verstopt melkkanaal behandelen?
 • Wat zijn de kenmerken van een borstontsteking?
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van een verstopt melkkanaal en borstontsteking?
 • Hoe een borstontsteking behandelen?
 • Hoe kunnen verstopte melkkanalen en borstontsteking voorkomen worden?
 • Wat zijn de kenmerken van spruw (schimmelinfectie met Candida Albicans)?
 • Wat is de oorzaak van spruw?
 • Hoe spruw behandelen?
 • Wat zijn de kenmerken van fysiologische reflux of regurgutatie?
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken van fysiologische reflux of regurgitatie?
 • Hoe fysiologische reflux of regurgitatie behandelen?
 • Wat zijn de kenmerken van pathologische reflux?
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken van pathologische reflux?
 • Hoe pathologische reflux diagnosticeren?
 • Hoe pathologische reflux behandelen?
 • Wat zijn aandachtspunten voor de borstvoeding bij een baby met pathologische reflux?
 • Wat zijn de kenmerken van pylorushypertrofie?
 • Wat zijn de oorzaken van pylorusypertrofie?
 • Hoe pylorushypertrofie diagnosticeren?
 • Hoe pylorushypertrofie behandelen?
 • Wat zijn aandachtspunten voor de borstvoeding bij een baby met pylorushypertrofie?

Borstvoeding geven aan een meerling

 • Wat zijn de specifieke voordelen van borstvoeding geven aan een meerling?
 • Zal er voldoende melkproductie zijn om meer dan één baby te voeden?
 • Worden de baby’s best gelijktijdig of apart gevoed?
 • Welke verschillende voedingshoudingen zijn er mogelijk?
 • Kan borstvoeding en kunstvoeding gecombineerd worden?

Spenen

 • Hoe kan men een kind best spenen?
 • Wat zijn aandachtspunten bij het vroeg afbouwen van de borstvoeding op initiatief van de moeder?
 • Wat te doen bij flesweigering?

Zwangerschap en borstvoeding

 • Is het mogelijk om borstvoeding te blijven geven tijdens een nieuwe zwangerschap?
 • Wat zijn de implicaties van een nieuwe zwangerschap voor de huidige borstvoeding?
 • Wat is tandemvoeden?