Kenniscentrum borstvoeding

Een houvast bij borstvoeding voor moeders en professionelen

De Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van moedermelkvervangende producten

Doel

De code is gericht op de bescherming en bevordering van borstvoeding door te zorgen voor juiste marketing en distributie van moedermelkvervangende producten.

Bereik

De code is van toepassing op moedermelkvervangende producten, wanneer deze op de markt worden gebracht of worden voorgesteld als gehele of gedeeltelijke vervanging van moedermelk.

Onder moedermelkvervangende producten verstaat men onder andere voedingsmiddelen en dranken, zoals:

ü  zuigelingenvoeding,

ü  opvolgmelk,

ü  andere zuivelproducten,

ü  babysappen en thees,

ü  granen en groentenpap.

De code geldt ook voor zuigflessen en spenen. Omdat exclusief borstvoeding wordt aanbevolen tot en met de leeftijd van zes maanden, wordt alle aanvullende voeding die op de markt wordt gebracht en wordt voorgesteld om te gebruiken vóór zes maanden als vervangingsmiddelen voor moedermelk aanzien.

Reclame

Er mag geen reclame gemaakt worden voor bovenstaande producten aan het publiek.

Gratis stalen

Het uitdelen van gratis stalen is verboden, zowel aan moeders, hun families als aan zorgverleners.

Gezondheidsinstellingen

Er mag geen promotie gemaakt worden voor producten aan de hand van bijvoorbeeld posters en kalenders. Er mag geen verdeling zijn van promotiemateriaal en er mogen geen producten tentoongesteld worden. Er mag geen gebruik worden gemaakt van zorgverleners of ander personeel dat door bedrijven wordt betaald.

Gezondheidswerkers en zorgverleners

Er mogen geen gratis stalen of geschenken  gegeven worden aan zorgverleners. De informatie die zij krijgen moet feitelijk zijn en wetenschappelijk onderbouwd.

Uitdelen van voorraden

Er mogen geen gratis of goedkope moedermelkvervangende producten worden uitgedeeld op gelijk welk niveau van het gezondheidsysteem.

Informatie

Informatie en educatief ondersteunend materiaal moet de voordelen van borstvoeding beschrijven en de gezondheidsrisico’s die gerelateerd worden aan kunstvoeding alsook de kostprijs voor het gebruik van kunstvoeding vermelden.

Etikettering

De etiketten op de producten moeten duidelijk de superioriteit van borstvoeding, de noodzaak om advies aan te vragen bij een zorgverlener en een waarschuwing over de gezondheidsrisico’s van kunstvoeding bevatten. Er mogen geen afbeeldingen van baby’s of andere afbeeldingen of tekst die het gebruik van kunstvoeding idealiseren, worden gebruikt.

Kwaliteit

Producten die niet voor baby’s geschikt zijn zoals bijvoorbeeld gecondenseerde melk, mogen niet gepromoot worden voor baby’s. Alle producten moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen (Codex Alimentarius standaard) en rekening houden met klimaatcondities en lokale mogelijkheden om ze veilig te bewaren in het land waar ze moeten worden gebruikt.

Meer info? Klik hier: http://www.unicef.org/nutrition/files/nutrition_code_english.pdf